Gratis UML tool voor studenten en thuisgebruikers

Gratis UML tool voor studenten en thuisgebruikers

UML (Unified Modelling Language) is een zeer toegankelijke modelleringstaal die zeer geschikt is voor ontwikkelaars van (Android of iOS) apps en andere (webgebaseerde) software.
Lees meer

Ontwerpen met design patterns voor betere proces modellen

Ontwerpen met design patterns voor betere proces modellen

Het modelleren van de wereld om ons heen geeft ons beter inzicht in hoe deze werkt. Binnen een organisatie zijn het procesmodellen die ons beter inzicht geven in hoe onze organisatie werkt. Voor het hoogste rendement is het wel noodzakelijk dat procesmodellen efficiënt en consistent ontworpen worden. Ontwerpen met design patterns is daarvoor uitstekend geschikt.

Wat is een design pattern?

ontwerpen-met-design-patternsDesign patterns zijn terugkerende patronen die éénmalig worden vastgelegd en vervolgens als standaard object gebruikt kunnen worden. Design Patterns zijn oorspronkelijk afkomstig uit de landschapsarchitectuur. Midden jaren 90 zijn design patterns voor het eerst toegepast binnen object georiënteerde software ontwikkeling.

Tegenwoordig worden design patterns toegepast binnen software ontwikkeling, bij het ontwikkelen van user interfaces en ook steeds meer binnen procesontwerp. Overal waar terugkerende patronen voorkomen zijn design patterns toepasbaar en kunnen ze de kwaliteit van het eindproduct verhogen.

Hoe verbeteren patterns een procesmodel?

  • Design patterns verhogen de kwaliteit van het procesontwerp op diverse manieren, bijvoorbeeld:Design patterns standaardiseren terugkerende onderdelen van een proces. Hierdoor hoeft dit onderdeel slechts éénmalig gemodelleerd te worden. Iedere keer dat dit onderdeel benodigd is in een model, kan het pattern worden gebruikt. De ontwikkeltijd wordt hierdoor verkort.
  • De kwaliteit van procesmodellen wordt verhoogd doordat aanpassingen direct integraal toegepast worden. Wanneer een pattern wordt verbeterd, profiteren alle modellen die het pattern gebruiken direct van deze verbetering.

Ontwerpen met design patterns

Het ontwerpen met design patterns tijdens het procesontwerp biedt grote voordelen. Het ontwerpen met design patterns vergt echter wel enige voorbereiding en structuur.

Patterns moeten goed worden beschreven zodat het duidelijk is in welke situatie het pattern ingezet kan worden.

Procesontwerpers moeten de beschikbare patterns kunnen doorzoeken om snel toepasselijke patterns te kunnen selecteren. De design patterns moeten daarom goed en eenvoudig beschikbaar zijn voor alle betrokkenen.

Meer weten over design patterns?

Wilt u ook leren werken met design patterns? Kijk dan naar onze ‘Workshop Design Patterns’. In een halve dag leert u werken met Design Patterns en kunt u deze efficiënte manier van werken direct toepassen binnen uw organisatie.