Twee misverstanden over strategie

Twee misverstanden over strategie

Er bestaan twee hardnekkige misverstanden over strategie of strategisch plan die de vooruitgang van uw organisatie mogelijk in gevaar brengen. Door ze te herkennen en te vermijden kunt u strategie beter realiseren.

‘Stick to the plan’

Hoe goed we ook ons best doen, geen enkel strategisch plan kan een voorspelling maken van de toekomst. Strategen moeten zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden om maximaal te kunnen profiteren van kansen die zich voordoen. Het strikt vasthouden aan het strategisch plan dat ooit is uitgedacht (‘ stick to the plan’) terwijl de realiteit ondertussen veranderd is, kan een tegengesteld effect hebben waardoor de strategische doelstellingen niet meer gehaald kunnen worden en uw organisatie schade oploopt.

Een moderne strateeg denkt niet in strikte strategische plannen, maar in flexibele strategische scenario’s. Scenario’s werken verschillende oplossingsrichtingen uit voor ieder onderdeel van het strategisch plan. Wanneer zich een onvoorziene omstandigheid aandient, kan worden teruggegrepen op een reeds ontwikkeld scenario. Hierna kan een strategische interventie snel en met minimale inzet gerealiseerd worden. Op deze manier wordt de business agility (wendbaarheid van organisatie) behouden en kunnen kansen in de markt beter benut worden.

‘Informeren is voldoende’

Strategie moet uitgelegd worden aan de medewerkers zodat iedereen weet wat het doel is, waarom we dit willen bereiken en hoe iedereen hieraan bij gaat dragen. Voor de volledigheid kunnen we ook nog aangeven bij welke resultaten (cijfers) we succesvol zijn met de strategie. Het is echter een groot misverstand dat nadat u alle betrokkenen geïnformeerd hebt over de strategische plannen, zij direct begrijpen wat het precies inhoudt en wat er van ze verwacht wordt.

Communicatie over de strategie bestaat niet alleen uit informeren door bijvoorbeeld het versturen van een e-mail, het plaatsen van een PowerPoint op het intranet of het houden van strategie bijeenkomst waar de directeur een presentatie houdt. Communicatie over de strategie moet de medewerkers inspireren tot handelen in de geest van de strategie. Ook achter de communicatie over de strategie moet feitelijk een strategisch plan zitten. Deze communicatie zal echter alleen effect hebben wanneer er ingespeeld wordt op het gevoel en men ervoor zorgt dat medewerkers zich betrokken voelen.

Inspireer uw medewerkers door in uw communicatie concrete vragen helder te beantwoorden, bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de plannen omtrent de omzet? – “Als directeur wil ik dat de omzet per klant zal verdubbelen.”
  • Wat zal er gebeuren als dat niet gerealiseerd wordt? – “Als we de omzet niet kunnen verhogen komt er minder geld beschikbaar voor research, waardoor we mogelijk marktaandeel verliezen.”

Vraag medewerkers ook vooral naar hun mening en naar hun zorgen en probeer vervolgens in de communicatie deze zorgen weg te nemen. Een veel gestelde vraag door medewerkers is:

  • “Wat is de volgende stap?” Hier kunnen punten zowel gescoord als verloren worden. Te vaak wordt hierop gereageerd met: “Hiervoor wordt nog een concreet scenario uitgewerkt”.

Dit antwoord is te algemeen en een medewerker kan hier niets mee. Mocht het antwoord nog echt onzeker zijn, leg dat dan uit. Zorg er daarnaast voor dat u op korte termijn op het onderwerp terugkomt en de vraag concreet beantwoordt.

Verbeter uw strategisch plan

Bedrijfsstrategen staan in het midden van de organisatie en praten mee op alle niveaus. Strategie is uitdagend, creatief en spannend. En als u er goed in bent kunt u er aardig van profiteren. Ook succesvol worden met uw bedrijfsstrategie?

Business Architectuur voor veiligheid binnen het Voortgezet Onderwijs

Recent heeft een diefstal van eindexamens in Rotterdam tot grote opschudding geleid. Vele scholieren zijn het slachtoffer geworden van een heilloze daad. De vraag is nu of instellingen, scholen, zich afdoende voor kunnen bereiden op dit soort calamiteiten.

Business Architectuur

In dit specifieke geval had een business architectuur inzicht en houvast kunnen bieden. Een gedegen informatiebeveiligingsbeleid had bijvoorbeeld geleid tot extra beveiligingsmaatregelen tijdens de examenperiode. Een procesontwerp had inzicht gegeven in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom de examens. Een calamiteiten scenario kan de school voorbereiden op een calamiteit.
Business Architectuur lijkt, door de naamgeving, een oplossing voor het bedrijfsleven. Waar het echter feitelijk om draait is het efficiënt inrichten van een organisatie, of dit nu een bedrijf, school of sportclub is. Principes uit de business architectuur kunnen overal ingezet worden.

Architectuur is de basis

Voorop gesteld moet worden dat een dergelijke diefstal waarschijnlijk bij de meerderheid van de scholen voor had kunnen komen. Het had echter ook, zonder al te grote inzet van middelen, voorkomen kunnen worden.
De mogelijkheden van business architectuur, informatie architectuur of procesontwerp voor het voortgezet onderwijs moeten hierbij niet onderschat worden. Een goede architectuur is de basis voor iedere informatie voorziening. Met een goede architectuur ontstaat een helder inzicht op gebieden als beveiliging, privacy, maar ook technische mogelijkheden en uitdagingen. Met dit inzicht kunnen goede, afgewogen en onderbouwde keuzes gemaakt worden.

Intermedio Information Technology

Intermedio Information Technology heeft zich gespecialiseerd in business architectuur. Intermedio heeft ervaring in het inrichten van de informatievoorziening in het Voortgezet Onderwijs en is bekend met de specifieke uitdagingen die hier bij komen kijken. Intermedio ondersteunt instellingen uit het Voortgezet Onderwijs om ook de stap naar werken onder architectuur te maken. Neem contact met ons op om, vrijblijvend, de mogelijkheden door te spreken.

Privacy Officers in de zorg?

Privacy Officers in de zorg?

Recent raakte Het Groene Hart Ziekenhuis in opspraak toen bleek dat een deel van haar patiëntendossiers onbeveiligd op een openbare server stonden. Deze zaak staat niet op zich. Steeds vaker lezen we in het nieuws dat zorginstellingen op de één of andere manier patiëntendossiers ‘lekken’. Het is de vraag of instellingen zich wel bewust zijn van de waarde van de gegevens die ze in hun bezit hebben. Wordt het wellicht tijd om Chief Privacy Officers in te zetten om orde op zaken te stellen?

Lees meer